Drepturile donatorului

“ Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.”
( Evrei 13:16 )

 

Binefacerea este bazată pe acțiunea voluntară în folosul binelui comunității. Ea este o tradiție de a dărui și de a împărți și este totodată esențială calității vieții. Pentru a ne asigura că generozitatea partenerilor noștri merită respectul și încrederea publicului general și de asemenea că partenerii actuali și cei potențiali pot avea deplină încredere în organizația Precious Little Feet pe care îi rugăm să o susțină, menționăm că toți partenerii noștri au următoarele drepturi:

I. Dreptul de a fi informați cu privire la misiunea organizației Precious Little Feet, a modului în care aceasta intenționează să utilizeze resursele donate, precum și a capacității acesteia de a folosi eficient donațiile în scopurile stabilite anterior.

II. Dreptul de a fi informați cu privire la identitatea celor ce servesc în comitetul organizației precum și dreptul de a avea așteptări ca membrii comitetului să facă decizii responsabile legate de administrarea donațiilor.

III. Dreptul de a avea acces la declarațiile recente de venit ale organizației.

IV. Dreptul de a se asigura că donațiile lor sunt folosite pentru scopul stabilit anterior.

V. Dreptul de a li se acorda recunoștința și mulțumirea ce li se cuvine.

VI. Dreptul de a se asigura că donațiile lor sunt folosite în mod respectuos și confidențial, în limitele prevăzute de lege.

VII. Dreptul ca toate relațiile cu membrii organizației să fie de natură profesională.

VIII. Dreptul de a ști dacă persoanele ce solicită donații sunt voluntari, angajați ai organizației, sau consultanți.

IX. Dreptul de a solicita să li se șteargă numele și adresa de e-mail de pe lista de adrese poștale electronice din mesajele generate de organizație, în cazul în care lista este împărtășită cu alte organizații.

X. Dreptul de a pune întrebări atunci când efectuează o donație, precum și dreptul de a primi răspunsuri prompte, competente și adevărate din partea membrilor organizației.

Drepturile donatorilor

Atunci când faceți o donație, asigurați-vă că Precious Little Feet menține standardele și parametrii care vă respectă drepturile ca și donator. Aveți dreptul:

1. De a ști cum sunt folosite fondurile organizației.
2. De a ști ce rezultate sunt obținute prin folosirea fondurilor donate de dumneavoastră.
3. De a vă asigura că organizația respectă legile țării.
4. De a restricționa sau designa donația dumoneavoastră pentru un scop specific în cadrul organizației.
5. De a primi un răspuns prompt și civilizat în cazul în care solicitați informații cu prvire la situația financiară și programele organizației.
6. De a vizita birourile și locurile unde organizația desfășoară activități pentru a discuta personal cu membrii organizației.
7. De a dona fără a fi obligat de vreun membru al organizației.
8. De a obține o copie recentă a situației financiare (declarației de venit) a organizației.
9. De a vă asigura că există un comitet competent al organizației ce ia decizii și supraveghează activitățile organizației.
10. Dreptul de a vă asigura că toate cererile de donații sunt îndreptățite și precise.